~ Pension Alte Posthalterei ~
 
~ www.p-alteposthalterei.de ~ Tel.: 035207/81103 ~ email: alte-posthalterei@web.de ~